Siste saker i media

20.04.2018 Norsk Sjømannsforbund
Enda en ny tariffavtale med Sjømat Norge
20.04.2018 Fiskeribladet Fiskaren
En nekrolog over oppdrettsindustriens omdømme?
20.04.2018 Sjømat Norge
Høye priser for vekst er uheldig
20.04.2018 Kyst og Fjord
Stor økning i verdiskapningen
19.04.2018 Norges forskningsråd
Viktige debatter på dagsorden
19.04.2018 Kyst og Fjord
Tariffavtale på plass