Styrets medlemmer

Som rådgivende medlemsorganer for styret er det opprettet to bransjegrupper for hver av de to store sektorene. Bransjegruppe havbruk og Bransjegruppe industri har igjen sektorgrupper og regionale havbrukslag som rådgivende organer.


Se også: Oversikt og kontaktinformasjon til øvrige tillitsvalgte på denne siden.

 

Styret i Sjømat Norge

Inger-Marie Sperre
Brødrene Sperre AS
styrets leder
Mobil: 924 03 932
 
Geir Molvik
Cermaq Group AS
styrets 1. nestleder
Mobil: 901 25 101
 
Tore Remman
CFeed AS
styrets 2. nestleder
Mobil: 971 12 476
 
Espen Kjærvik Hanson
Nordic Group AS
Mobil: 975 22 545
 
Arne E. Karlsen
Gunnar Klo AS
Mobil: 901 60 635
 
Vibecke Bondø
SalmoNor As
Mobil: 951 29 558
 
Elin Tveit Sveen
Marø Havbruk AS
Mobil: 975 38 886
 
Stig Nilsen
Lerøy AS
Mobil: 913 95 839
 
Erlend Sødal
Skretting AS
Mobil: 902 09 556
 
Inge Berg
Nordlaks AS
Mobil: 977 73 738
 

 

 

Vararepresentanter

Harald Sperre
Nils Sperre AS
(for Inger-Marie Sperre)
Mobil: 908 34 203
 
Line Ellingsen
Ellingsen Seafood AS
(for Geir Molvik)
Mobil: 909 18 488
 

Kristine Hartmann
Aker Biomarine AS
(for Espen K. Hanson)
Mobil: --
 

Geir Robin Hoddevik
Global Fish AS
(for Arne E. Karlsen)
Mobil: 901 20 900
 
Odd Strøm
Nova Sea AS
(for Vibecke Bondø)
Mobil: 901 07 508
 
Alex Vassbotten
Steinvik Fiskefarm AS
(for Elin Tveit Sveen)
Mobil: 915 73 347
 
Trude Olafsen
Akva Group AS
(for Stig Nilsen)
Mobil: 91 55 74 00
 
Jan Sverre Røsstad
Biomar AS
(for Erlend Sødal)
Mobil: 908 81 511
 
Siv Østervold
Hordafôr AS
(for Tore Remman)
Mobil: 480 41 076
 
Rita Karlsen
Brødrene Karlsen AS
(for Inge Berg)
Mobil: 917 46 316