Diskuterte sjøarealer med forsvarsministeren


Publisert 15.03.2018 av Are Kvistad Havbruk  

Sjømat Norge og representanter for en rekke medlemsbedrifter og berørte kommuner var i møte med forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i dag.

 På møtet ble det diskutert bruken av sjøarealer langs kysten og sameksistens mellom næringsaktivitet og Forsvarets behov.

– Det var et godt møte med statsråden, der det var viktig for oss å formidle ønske om godt samarbeid. Vår opplevelse er at det er felles forståelse og vilje til å bruke Forsvarets øvingsarealer til sjøs både til matproduksjon og forsvarsaktiviteter, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.

Statsråden påpekte viktigheten av gode planprosesser og at Forsvaret skal være en aktiv part i disse.

I tillegg til Ystmark møtte Marianne Bremnes fra Harstad kommune, Geir Inge Sivertsen fra Lenvik, Berit Flåm fra Frøya, Øyvind Oddekalv fra Mæland, Alf Jostein Skjærvik fra Salmar, Børge Arvesen fra Kleiva Fiskefarm, Torbjørn Gjelsvik fra Blom Fiskeoppdrett, og Jon Arne Grøttum fra Sjømat Norge (Foto: Lars Gjemble/Forsvarsdepartementet)

 

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Vant med fiskeburger

Høye priser for vekst er uheldig

Oppretter tariffavtale for yrkesdykkere

Sjømat Norge signerer ny tariffavtale med Norsk Sjømannsforbund

Arbeidet med nytt kvotesystem er i gang

Nesten bare godt voksne spiser fisk

Næringen møtte Sjøfartsdirektøren

Rederiseminar for medlemmer

Slik får en flere til å velge matfag

Tariffoppgjøret 2018