Trond Davidsen
Viseadm. direktør
90 18 07 02

De forskjellige avdelingene i Sjømat Norge

Tariffoppgjøret 2018

19.03.2018 | Arbeidsliv  
Hvordan foregår årets tarifforhandlinger? Her har vi samlet en del praktiske opplysninger for deg som arbeidsgiver.

Sjømat blir stadig viktigere

Verdiskapingen fra sjømatnæringen er nå nesten tre ganger større enn den var for ti år siden. I 2017 var bidraget til Norges BNP på 93,8...

Diskuterte sjøarealer med forsvarsministeren

15.03.2018 | Havbruk  
Sjømat Norge og representanter for en rekke medlemsbedrifter og berørte kommuner var i møte med forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i...

Nye tariffavtaler for skip tilknyttet Sjømat Norge

13.03.2018 | Havbruk  Industri  Teknologi og service  
I dag signerte Sjømat Norge (NHO) tariffavtaler med Norsk Sjømannsforbund (LO), Norsk Sjøoffisersforbund (LO) og Det norske maskinistforbund...

Norsk sjømatarkiv etablert

08.03.2018 | Sjømat Norge  Havbruk  Industri  
Nå får sjømatnæringen sitt eget nasjonale...

Kystfiskerne og industrien avhengig av hverandre

28.02.2018 | Industri  
- Når fremtidens kvotesystem nå skal utformes, er det helt sentralt at Stortinget sikrer at vi også i fremtiden har en variert kystfiskeflåte. Det...

Må sikre råstofftilgangen til norsk fiskeindustri

20.02.2018 | Industri  
Råstofftilgang er en avgjørende forutsetning for fiskeindustrien i Norge, og er en problemstilling Sjømat Norge prioriterer høyt.

Økt innsats for innsamling av plast

20.02.2018 | Havbruk  Industri  Miljø og Helse  
Sjømatnæringen vil bidra til å redusere plastforurensningen i havet, forbedre egen avfallshåndtering ytterligere og sørge for at eventuelle...

Ber om like vilkår for laksevekst

19.02.2018 | Havbruk  
Sjømat Norge mener myndighetene må gi små og store laksebedrifter like vilkår når nye tillatelser blir lagt ut på...

Dødeligheten på laks går ned

14.02.2018 | Havbruk  Miljø og Helse  
Dødeligheten på laks i havbruk viser en nedadgående trend. Samlet dødelighet for den siste årsklassen laks var på ca 15,4...