Hans-Inge Algrøy
Regionsjef havbruk Vest
977 01 406

Havbruk Vest omfatter Sjømat Norges medlemsbedrifter i havbruksnæringen i Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Agder. Havbruk Vest er ett av tre regionale havbrukslag i Sjømat Norge. De andre er Havbruk Nord og Havbruk Midt.


Havbruk

Årssamling, Sjømat Norge havbruk vest

Årssamlingen for havbrukere på Vestlandet avholdes som vanlig i forbindelse med Solstrandmøtet. Program og påmelding kommer senere.

Medlemsmøte Havbruk vest

04.09.2017 | Havbruk  Havbruk Vest  Kalenderen  
Tradisjonen tro, havbrukere samles i Bergen når høsten har satt inn. Aktuell informasjon fra både eksterne og interne foredragsholdere vil være...

Kurs i rømmingssikring for settefisk i Bergen

28.09.2016 | Havbruk Vest  Kalenderen  
Sjømat Norge inviterer landanlegg (settefisk, stamfisk) til kurs i rømmingssikring i Bergen 10.

Ønsker flere arbeidsplasser

19.05.2016 | Sjømat Norge  Havbruk  Havbruk Vest  
Sunn mat og flere jobber. FRP-politikere hadde budskapet klart etter en dag med Sjømat Norge på sjøen.

Årssamling Havbruk Vest

16.11.2015 | Havbruk Vest  Kalenderen  
Årssamlingen avholdes på Solstrand Hotell og Bad.

Nytt samarbeidsverktøy for havbruksnæringen

07.09.2015 | Havbruk Vest  
I karttjenesten AkvaGIS Fiskehelse har havbruksnæringen et unikt verktøy for overvåking og forebygging av spredning av PD og AGD. AkvaGIS-kartet er...

Medlemsmøte i Havbruk Vest

07.09.2015 | Havbruk Vest  Kalenderen  
Møtet holdes på Quality Hotell Edvard Grieg på Sandsli i Bergen og er åpent for alle.

Fortsatt lite oppdrettslaks i elvene på Vestlandet

De fleste (62 prosent) av de undersøkte lakseelvene på Vestlandet har så lavt innslag av rømt fisk at det ifølge forskernes vurderinger utgjør...

Vil gi 300 millioner mer til kommunene

Sjømat Norge mener at alle pengene som lakseselskapene betaler for nye tillatelser bør gå direkte til kommunene som stiller arealer til havbruk.

Årsmøte Vestnorsk Havbrukslag

26.01.2015 | Havbruk Vest  Kalenderen  
Årsmøtet avholdes på Solstrand Hotell & Bad, og er kun for medlemmer og støttemedlemmer av...