Hans-Inge Algrøy
Regionsjef havbruk Vest
977 01 406

Havbruk Vest omfatter Sjømat Norges medlemsbedrifter i havbruksnæringen i Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Agder. Havbruk Vest er ett av tre regionale havbrukslag i Sjømat Norge. De andre er Havbruk Nord og Havbruk Midt.


Havbruk

Årsmøte Vestnorsk Havbrukslag

26.01.2015 | Havbruk Vest  Kalenderen  
Årsmøtet avholdes på Solstrand Hotell & Bad, og er kun for medlemmer og støttemedlemmer av...

– Må lære av stormen Nina

21.01.2015 | Sjømat Norge  Havbruk  Havbruk Vest  
Havbruksnæringen vil gå gjennom utstyr og rutiner etter rømmingene under uværet på Vestlandet. – Vi er nødt til å lære av det som har skjedd...

Havbrukere rydder opp

19.01.2015 | Sjømat Norge  Havbruk  Havbruk Vest  
Selskapene i Hordaland som mistet fisk etter stormen Nina, tar ansvar for å rydde opp etter seg. Seks mottaksanlegg er etablert for å ta i mot...

Medlemsmøte Vestnorsk havbrukslag

08.09.2014 | Havbruk Vest  Kalenderen  
Møtet holdes på Scandic Ørnen i...

500.000 til strakstiltak på Vestlandet

Havbruksnæringens Miljøfond på Vestlandet har bevilget 500.000 kroner ekstra til strakstiltak for å bringe mer klarhet i situasjonen knyttet til...

Lite oppdrettslaks i elvene på Vestlandet

30.05.2013 | Havbruk Vest  
Undersøkelser av 4.974 laks i 26 elver på Vestlandet i 2012 viser at innslaget av rømt oppdrettslaks er lavere enn ventet. Det gjennomsnittlige...

Medlemsmøte i Vestnorsk Havbrukslag

10.10.2012 | Havbruk Vest  
Vestnorsk Havbrukslag inviterer medlemmer, støttemedlemmer og samarbeidende parter innen forskning, forvaltning, leverandørindustri til vårt...

Årsmøte i Vestnorsk havbrukslag

27.12.2011 | Havbruk Vest  
Årsmøte i Vestnorsk Havbrukslag vert halde på Stord 20. januar 2012 , dagen etter AqKva konferansen.

Foredragene fra julemøte!

07.12.2011 | Havbruk Vest  
Gikk du glipp av årets julemøte? Her er foredragene fra Hotel Scandicmøtet 17. og 18. november.

Kurs i NYTEK i Bergen

11.11.2011 | Havbruk Vest  
FHL inviterer til kurs i NYTEK tirsdag 13. desember på Clarion Bergen Airport Hotel. Kurset er rettet både mot ledelse og driftsoperatører.