Vi ivaretar også interessene for produsentene av fiskeolje og fiskemel. I denne industrisektoren er det i dag ti produksjonsanlegg fra Egersund i sør til Vardø i nord.


Industri

Kraftig ned for makrell og sild

29.09.2017 | Sjømat Norge  Industri  Fiskemel  
Havforskarane er svært tydelege for neste års makrell- og sildefiske. Kvotane bør nesten halverast. - Dette blir svært krevjande for industrien,...

Uakseptabel konkurransevridning

26.01.2015 | Sjømat Norge  Industri  Fiskemel  
Ny praksis fra Norges Sildesalgslag gjør konkurransesituasjonen for fiskeindustrien langt mer utfordrende. – Norske fabrikker må konkurrere om...

Slik blir makrellprisen

02.09.2014 | Sjømat Norge  Industri  Fiskemel  
FHL og Norges Sildesalgslag er enige om nye minstepriser for makrellen. Her har du hele oversikten.

Enighet i fiskemel- og fôrindustrien

16.05.2014 | Industri  Fiskemel  Arbeidsliv  
FHL har forhandlet med Industri Energi om revisjon av Overenskomst for fiskemel- og fiskefôrindustrien den 14. og 15. mai 2014. Partene ble her enige...

Like konkurransevilkår må sikres

19.03.2014 | Sjømat Norge  Industri  Fiskemel  Fagområder  
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) er opptatt av at aktørene i næringen er underlagt like konkurransevilkår, og at det...

Om FHL fiskemel

14.05.2008 | Fiskemel  
Fiskemel- og fiskeoljeprodusentene i Norge er medlemmer av FHL. Det eret titall produksjonsanlegg i Norge, fra Egersund i sør til Vadsø i...

FHL fiskemel

14.05.2008 | Fiskemel  
FHL fiskemel ivaretar interessene for produsentene av fiskeolje og fiskemel. I denne industrisektoren er det i dag ti produksjonsanlegg fra Egersund i...