Utnyttelse av biprodukter fra fiskerinæringen har stort potensial for verdiskapning. Sektorgruppe Maring skal tilrettelegge en faglig arena for arbeidet med utvikling av en marin ingrediensindustri i Norge.


Industri

Nytt regelverk om produksjon og eksport av ikke-konforme varer til tredjestat

23.10.2017 | Maring  Høringsuttalelser  
Mattilsynet gir matprodusenter muligheten til å fravike matregelverkets krav ved eksport til tredjestat på visse vilkår. Dette blir da å betegne...

Medlemsmøte Maring

18.05.2017 | Maring  Industri  Kalenderen  
Sjømat Norge inviterer til nytt medlemsmøte for sektoren marin...

Maring fagdag

23.10.2014 | Maring  Industri  Kalenderen  
Den årlige fagdagen for marin ingrediensindustri og marint restråstoff er et samarbeid mellom FHL og FHF og avholdes i år på Gardermoen 27.

Suksess åtte ganger på rad

02.12.2012 | Maring  
Marine ingredienser er populært som aldri før. For åttende gang ble det fullt hus da bransjen var samlet til Maring fagdag. – Jeg lover deg at det...

Trygt å spise 5 g fiskeolje daglig!

13.08.2012 | Maring  
Den europeiske vitenskapskomiteen EFSA offentliggjorde i juli 2012 vedlagte rapport som konkluderer at det er trygt med en daglig dose på 5 g omega...

FHL i førersete for stor internasjonal konferanse

03.05.2012 | Maring  
FHL overtar ansvaret for Marine Ingredients Conference etter stiftelsen Rubin og Maring Forum. Den andre konferansen i rekken vil bli arrangert i...

Rekorddeltakelse på Maring Fagdag

06.12.2011 | Maring  
FHL Marings 7. Fagdag torsdag 24. november på Gardermoen ble en kjempesuksess med mer enn 100 deltakere...

Foredrag fra Maring-møte 5. september

15.09.2011 | Maring  
Her finner du foredrag som Mattilsynet og FHL holdt under møtet i Maring 5.

Foredrag fra seminar om Påstandsforordningen

25.08.2010 | Maring  
Maring Forum arrangerte et miniseminar om Påstandsforordningen under Nor-Fishing 19. august. Foredragene er nå tilgjengelig her for...

Last ned siste Maring Forum-nytt

29.06.2010 | Maring  
Maring Forum-nytt for juni kan lastes ned her.