Aina Valland
Direktør næringsutvikling og samfunnskontakt
971 45 777

Teknologi og service

Kurs i rømmingssikring på Rørvik

Sjømat Norge arrangerer enda et nytt kurs i rømmingssikring, denne gangen på Rørvik, på Kystmuseet...

Kurs i rømmingssikring

Bli med på kurs i...

Tilleggshøring om nytt vekstsystem for havbruksnæringen

15.12.2016 | Havbruk  Teknologi og service  
Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har i dag sendt ut en tilleggshøring om nytt vekstsystem i havbruksnæringen og fleksibilitet mellom...

Nytt arbeidsutvalg for teknologi og servicebedriftene

Det ble pangstart for teknologi- og servicebedriftene i Sjømat Norge sist torsdag. Rundt 90 deltakere langs hele kysten var samlet i Trondheim til...