Henrik Stenwig
Direktør miljø og helse
918 20 072

Sjømat Norge arbeider for at næringen driver miljømessig bærekraftig og har en troverdig miljøpolitikk. Vi arbeider også for å begrense miljøpåvirkninger fra omverdenen som kan redusere mulighetene for å produsere trygg sjømat.


Miljø og Helse

Felles løft for sunt kosthold

Tirsdag signerte flere sjømatbedrifter intensjonsavtalen med helsemyndighetene om å gjøre det enklere for folk å ta sunne valg. Myndighetenes mål...

Oppsiktsvekkende fra Norsk Industri

08.05.2017 | Havbruk  Miljø og Helse  
Norsk Industri har varslet et "veikart" for havbruk. - Det er fint at flere enn Sjømat Norge har ambisjoner på vegne av laksenæringen, men det...

Workshop: Økt sjømatkonsum

28.03.2017 | Miljø og Helse  Kalenderen  
Arbeidet for "Økt konsum av sjømat, frukt og grønt samt grove kornprodukter" starter med en workshop i Oslo 16. mai.

Årsarrangementet 2017

Velkommen til generalforsamling og årskonferanse 4.-6. april 2017 på Clarion Hotel The Edge i Tromsø. Innkalling med saksdokumenter til...

Færre fisk på rømmen

15.03.2017 | Havbruk  Miljø og Helse  
- Nedgangen i antall rømte oppdrettsfisk fortsetter. Det er over tid lagt ned en stor og systematisk innsats i næringen og dette gir resultater,...

Kurs i rømmingssikring på Rørvik

Sjømat Norge arrangerer enda et nytt kurs i rømmingssikring, denne gangen på Rørvik, på Kystmuseet...

Vil øke sjømatkonsumet med 20 prosent

07.03.2017 | Sjømat Norge  Miljø og Helse  
Regjeringen vil jobbe for å øke forbruket av sjømat med 20 prosent de neste fem årene for å bedre folkehelsen. - Et flott og ambisiøst mål. Vi...

Kurs i rømmingssikring

Bli med på kurs i...

Bli med på ryddedugnaden!

23.02.2017 | Sjømat Norge  Miljø og Helse  
"Plasthvalen" og økt oppmerksomhet om havforsøpling har utløst stor dugnadsvilje for ryddig langs kysten. Sjømat Norge oppfordrer...

Mindre legemidler mot lakselus

20.02.2017 | Havbruk  Miljø og Helse  
Havbruksnæringen reduserte bruken av legemidler mot lakselus betydelig i 2016. Den positive utviklingen er en følge av næringens strategi og...