Ledig stilling: Fagsjef maritim


Publisert 06.04.2017 av sjømatnorge.no Teknologi og service  Arbeidsliv  

Fagsjef maritim er en nyopprettet stilling i Sjømat Norge.

Stillingen skal bidra til at vi som organisasjon kan tilby tariffløsninger og maritim fagkompetanse til våre medlemmer innen maritim sektor. Dette omfatter brønnbåtrederier, servicefartøyrederier og andre virksomheter som er underlagt Sjøfartsdirektoratets tilsynsområde.

Den rette personen har god kjennskap til arbeidsgiverspørsmål. Du er gjerne utdannet jurist eller har bakgrunn fra HR-relatert arbeid. Du må ha god kjennskap til kravene som stilles i maritim sektor, herunder kjenne til Sjøfartsdirektoratets arbeidsfelt. Du må kunne lede krevende forhandlinger og kommer til å arbeide tett sammen med Sjømat Norges og NHOs ansatte innenfor arbeidsgiverfeltet. Du vil også få ansvar for å utvikle Sjømat Norges næringspolitiske kompetanse innenfor skipsfartområdet. Det må påregnes en del reisevirksomhet.

Kontorsted for stillingen vil fortrinnsvis være Oslo, Bergen eller Ålesund, men det kan også være aktuelt med lokalisering til våre kontorer i Tromsø eller Trondheim.

Ytterligere informasjon om stillingen kan fås hos adm. direktør Geir Ove Ystmark, på tlf 481 27 155.

Søknad ønskes sendt elektronisk til firmapost@sjomatnorge.no. Søknadsfrist er 17. april 2017.

 


Sjømat Norge er en landsomfattende næringspolitisk arbeidsgiverorganisasjon tilknyttet NHO. Sjømat Norge organiserer mer enn 500 medlemsbedrifter med over 12.000 ansatte. Sjømat Norge organiserer selskaper med aktiviteter innen havbruk, videreforedling, industriell prosessindustri og eksport. Det siste året har vi bygd ut tilbudet slik at vi også representerer teknologi- og serviceselskap tilknyttet sjømatnæringen. Vi utvider nå tilbudet for den maritime delen av næringen. Sjømat Norge har sitt hovedkontor i Oslo, og utekontorer i Bergen, Ålesund, Trondheim og Tromsø.

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Vant med fiskeburger

Høye priser for vekst er uheldig

Oppretter tariffavtale for yrkesdykkere

Sjømat Norge signerer ny tariffavtale med Norsk Sjømannsforbund

Arbeidet med nytt kvotesystem er i gang

Nesten bare godt voksne spiser fisk

Næringen møtte Sjøfartsdirektøren

Rederiseminar for medlemmer

Slik får en flere til å velge matfag

Tariffoppgjøret 2018