– Må unngå konkurransevridning


Publisert 08.07.2017 av sjømatnorge.no Industri  

- Det er positivt at regjeringen ser nødvendigheten av tiltak for å sikre fiskeindustrien tilgang på råstoff, og at de er villig til å bruke kvotesystemet for å legge til rette for arbeidsplasser og verdiskaping i fiskeindustrien. Samtidig må tiltakene utformes slik at det blir like konkurransevilkår, sier Sverre Johansen i Sjømat Norge.

Regjeringen har varslet at de vil innføre en distriktskvoteordning på 3000 tonn torsk fra 2018, for å sikre råstofftilgang i små, næringssvake områder.

– Tilgangen på råstoff, spesielt utenom hovedsesongene, er den største utfordringen for fiskeindustrien i Norge, og problemet er ikke knyttet til enkeltområder. Det er derfor viktig at en eventuell distriktskvoteordning utformes på en måte som ikke gir enkelte steder eller virksomheter en særlig fordel på bekostning av andre, sier Sverrre Johansen, direktør industri i Sjømat Norge.

Nærings- og fiskeridepartementet har varslet at det snarlig vil komme et forslag på høring. Sjømat Norge vil behandle dette forslaget grundig.

Vil du vite mer?

 
Sverre Johansen
Sverre Johansen
Direktør industri
Mobil: 980 51 507

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Vant med fiskeburger

Høye priser for vekst er uheldig

Oppretter tariffavtale for yrkesdykkere

Sjømat Norge signerer ny tariffavtale med Norsk Sjømannsforbund

Arbeidet med nytt kvotesystem er i gang

Nesten bare godt voksne spiser fisk

Næringen møtte Sjøfartsdirektøren

Rederiseminar for medlemmer

Slik får en flere til å velge matfag

Tariffoppgjøret 2018