Ønsker flere arbeidsplasser


Publisert 19.05.2016 av Øyvind André Haram Sjømat Norge  Havbruk  Havbruk Vest  

Sunn mat og flere jobber. FRP-politikere hadde budskapet klart etter en dag med Sjømat Norge på sjøen.

– Vi er enige med Erna Solberg og Siv Jensen om at dagens arbeidsplasser på sikres. Samtidig må det skapes nye.

FRPs fiskeripolitisk talsmann, Oskar Jarle Grimstad og næringspolitisk talsperson Sivert Bjørnstad har klar tale etter en dag på sjøen med Sjømat Norge i Hordaland.

– Med fall i produksjonen er det fare for færre arbeidsplasser i havbruksnæringen, dette kan vi ikke la skje, sier Bjørnstad

– Vi ønsker en bærekraftig vekst for havbruksnæringen. En vekst på 5% kan gi opp mot 1000 arbeidsplasser. Vi trenger kommunene som medspillere og vederlaget for vekst som kommer nå må komme lokalsamfunn og kommunene til gode, supplerer Grimstad.

– Vi har merket oss budskapet i dag og tidligere om næringens ønske om at kravet til 5 % vekst skal være lik dagens lusekrav og Sjømat Norges innspill til fremtidig vekst.

Konsernsjef i Lerøy Seafood Group, Stig Nilsen, viser frem rognkjeksproduksjon for Stortingspolitikere fra FRP. F.v. Oskar Grimstad (Frp), Tore Håkon Riple (Marine Constructions), Sivert Bjørnstad (Frp) og Stig Nilsen (Lerøy). Foto: Aina Valland/Sjømat Norge

Teknologi og industri
De to stortingsrepresentantene fikk en innholdsrik dag i Hordaland. Lerøy var vertskap for turen som gikk innom både produksjon av rognkjeks, det lukkede Preline anlegget, matfisklokalitet og nytt settefiskanlegg med redusert vannforbruk. Med på turen var og leder i den nye sektorgruppen teknologi og service i Sjømat Norge Tore Håkon Riple.

– Havbruk gir store ringvirkninger. Det skapes mange tilknyttede arbeidsplasser ved vekst i næringen. Det er alle de gode teknologi og service selskapene i Norge,  også mitt selskap Marine Constructions as,  gode eksempler på, sier Riple.

Konserndirektør for havbruk i Lerøy Seafood Group ASA, Stig Nilsen viste politikerne rundt. I tillegg til direktør for næringsutvikling og samfunnskontakt i Sjømat Norge, Aina Valland.

– For oss er det viktig å vise frem hvordan vi jobber og hvordan havbruksnæringen bidrar til arbeidsplasser og verdiskaping på kysten. Mange lokalsamfunn her på Vestlandet er avhengige av ringvirkningene fra vår virksomhet, sier Nilsen.

Vil du vite mer?

 
Aina Valland
Aina Valland
Direktør næringsutvikling og samfunnskontakt
Mobil: 971 45 777

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Landskonferansen for restaurant- og matfag

Rekordstort oppmøte på årssamling i Havbruk Nord

Ber om innspill til bærekraftig havbruk

Godt grunnlag for mer verdiskaping fra havet

Workshop om rømming/tap av fisk fra sjøanlegg

Sjømateksport på 94,5 milliarder

Vi ønsker deg…

Godt møte med fiskeriministeren

Maskinoffiserer og sjømatrederi med tariffavtale