x Lukk infovindu
26. september 2017
Start: kl. 13:00
Avslutning:
Tir 26. september 2017

Signeringsarrangement Matsvinn


Publisert 06.09.2017 av Karin Gammelsæter Miljø og Helse  Kalenderen  

Statsråd Vidar Helgesen inviterer til signering av tilslutningserklæring matsvinn tirsdag 26. september kl. 1300.
Se tid, sted og påmelding

Sjømat har lavt miljømessig fotavtrykk og er klimavennlig mat. Likevel kan miljøavtrykket bli enda lavere, blant annet ved å sørge for at maten som produseres utnyttes på beste måte. For å vise vår forpliktelse signerte Sjømat Norge bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn den 23.6.2017.

Bedrifter kan slutte seg til bransjeavtalen om matsvinn og derved bidra til et av FNs bærekraftsmål.

Sjømat Norge koordinerer påmelding til signeringsarrangementet og innsending av tilslutningserklæring.

Bedrifter som ønsker å forplikte seg, melder innen 20. september sin interesse  til gunn.knutsen@sjomatnorge.no.

Send

  • Utfylt tilslutningserklæring
  • Navn på vedkommende som signerer 26.9.
  • Dersom det kommer flere, navn på alle deltakere på arrangementet

Den første store oppgaven for sjømatnæringen er å klarlegge hva som faller inn under definisjonen «matsvinn» i fiskeslakterier, fiskemottak og foredlingsbedrifter – og kartlegge hvilke mengder dette utgjør. Det foreligger allerede et prosjektforslag og finansieringen er sikret.

Den signerte bransjeavtalen, mal for tilslutningserklæringen og annen informasjon finner du her.

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Sperre gjenvalgt som styreleder

Fullt hus i Ålesund

Mer verdiskaping og mindre miljøavtrykk

Havbruk skal bli best på dyrevelferd

Tariffoppgjøret 2018

Sjømat blir stadig viktigere

Teknologi- og servicekonferansen 2018

Diskuterte sjøarealer med forsvarsministeren

Nye tariffavtaler for skip tilknyttet Sjømat Norge

Norsk sjømatarkiv etablert