Utvider med tilbud til rederiene


Publisert 20.03.2017 av Are Kvistad Sjømat Norge  Teknologi og service  Arbeidsliv  

Sjømat Norge utvider sitt medlemstilbud overfor rederiene som leverer tjenester til bedriftene i sjømatnæringen. Organisasjonen tilsetter nå fagsjef for maritim sektor.

– Aldri før har Sjømat Norge vært større, og vi opplever at flere nye bedrifter som er knyttet til sjømatnæringen ønsker å bli medlemmer hos oss. For vår del er det en naturlig utvikling av organisasjonen at vi nå gir et tilbud til bedrifter som driver innen sjøfart, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark.

Sjømat Norges kjerneoppdrag som organisasjon er fortsatt knyttet til næringspolitisk arbeid for fiskeri- og havbrukssektorene. Samtidig skjer det stor nyetablering og profesjonalisering i den delen av næringen som leverer varer og tjenester til disse sjømatbedriftene. Det siste året har Sjømat Norge bygd ut et godt tilbud til teknologi- og serviceselskaper, og nå er turen kommet til rederiene som opererer i sjømatnæringen.

– Stillingen som fagsjef maritim skal bidra til at vi kan tilby tariffløsninger og fagkompetanse til våre medlemmer i sjøfartsektoren. Dette omfatter rederier som driver med brønnbåter, servicebåter og andre fartøy som er underlagt Sjøfartsdirektoratets tilsynsområde, sier Ystmark.

Han forventer at stillingen vil være spesielt attraktiv for kandidater som har juridisk bakgrunn eller kompetanse innen personalarbeid.

– For oss er det viktig å få en medarbeider som kjenner kravene som stilles innen maritim sektor, har kunnskap om Sjøfartsdirektoratets arbeidsfelt og som også kan lede forhandlinger på vegne av Sjømat Norge som arbeidsgiverorganisasjon. Vi samarbeider tett med NHO på disse områdene, og vår nye fagsjef vil bli viktig for utvikle vår næringspolitikk på dette feltet, sier Ystmark.

Mer informasjon om stillingen framgår på denne siden.

Søknadsfrist er 17. april.

 

Ytterligere informasjon:
Adm. direktør Geir Ove Ystmark, tlf 481 27 155

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Vant med fiskeburger

Høye priser for vekst er uheldig

Oppretter tariffavtale for yrkesdykkere

Sjømat Norge signerer ny tariffavtale med Norsk Sjømannsforbund

Arbeidet med nytt kvotesystem er i gang

Nesten bare godt voksne spiser fisk

Næringen møtte Sjøfartsdirektøren

Rederiseminar for medlemmer

Slik får en flere til å velge matfag

Tariffoppgjøret 2018