x Lukk infovindu
6. februar 2018
Start: kl. 10:00
Avslutning:
Tir 6. februar 2018
kl.15:00
Meld deg på her!

Workshop om rømming/tap av fisk fra sjøanlegg


Publisert 10.01.2018 av Karin Gammelsæter Havbruk  Kalenderen  

Så langt i 2017 har det rømt svært lite laksefisk. Mange har gjort en kjempejobb for å få dette til! Kan likevel «drypprømminger» eller tap av enkeltfisk i forbindelse med vanlig drift og større operasjoner på sjøanleggene fortsatt være en utfordring?
Se tid, sted og påmelding

 Vi inviterer kvalitetsledere for sjøanlegg, brønnbåtselskap og vaske- og servicebåter i Sjømat Norge til erfaringsdeling og workshop på Værnes den 6. februar 2018.

Rømmingsutvalget i Sjømat Norge er initiativtaker

Rømmingsutvalget i Sjømat Norge har i høst mottatt meldinger som indikerer at tap av enkeltfisk eller et fåtall fisk under drift, eller i forbindelse med ulike operasjoner, kan være en utfordring. Utvalget ønsker derfor å samle kvalitetsledere, produksjonsledere eller andre som mottar avviksmeldinger, eller er ansvarlig for arbeid med rømmingssikring på anleggene, til en workshop med dette som tema. Det vil kun være representanter fra medlemsbedriftene og administrasjonen i Sjømat Norge til stede. Hensikten er at vi skal kunne ha åpne diskusjoner og erfaringsutveksling omkring situasjoner og operasjoner der vi observerer eller mistenker at vi under spesielle omstendigheter kan miste én eller et fåtall fisk. Målet er eventuelt å finne tiltak som kan forhindre tap av fisk, og deretter spre informasjon om dette til våre kollegaer.

Påmeldingsfrist er 20. januar

Møtet arrangeres på Radisson Blu Trondheim Airport kl 10-15:00 tirsdag den 6. februar. Det er plass til 20-30 deltakere, og påmeldingsfrist er den 20. januar.

Vil du vite mer?

 
Brit Uglem Blomsø
Brit Uglem Blomsø
Fagsjef miljø og helse
Mobil: 482 06 661

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Vant med fiskeburger

Høye priser for vekst er uheldig

Oppretter tariffavtale for yrkesdykkere

Sjømat Norge signerer ny tariffavtale med Norsk Sjømannsforbund

Arbeidet med nytt kvotesystem er i gang

Nesten bare godt voksne spiser fisk

Næringen møtte Sjøfartsdirektøren

Rederiseminar for medlemmer

Slik får en flere til å velge matfag

Tariffoppgjøret 2018